Meer zicht op eenzaamheid!

– Een onderzoek naar eenzaamheid bij 55-plussers in de gemeente Sittard-Geleen. Wat zijn de kenmerken en zijn er effectieve interventies? –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Eenzaamheid hangt samen met de leeftijd. Daarom is het waarschijnlijk dat, met de vergrijzing, het aantal eenzame mensen de komende jaren zal toenemen. Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Zij er handvatten voor de Limburgse gemeenten en GGD'en om interventies te ontwerpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?

Aanpak

Eerst werd bepaald in hoeverre eenzaamheid voorkomt, waarbij twee meetinstrumenten zijn vergeleken. Vervolgens is gekeken naar de kenmerken van eenzame en niet eenzame ouderen. Op basis van een literatuuronderzoek zijn ‘evidence based' interventies geïnventariseerd die eenzaamheid verminderen.

Opbrengsten

Tussen de 20 en 40% van de Limburgse ouderen blijkt eenzaam te zijn. Slechts 10% van deze verschillen is te verklaren met de aan- of afwezigheid van chronische ziekte en met demografische factoren, zoals alleen wonen, opleidingsniveau en culturele afkomst. Persoonlijke kenmerken als ‘hoop' en ‘onafhankelijkheid' blijken 26% van de verschillen te verklaren. Het literatuuronderzoek leverde dertien mogelijk relevante interventies op, waarvan er maar vijf echt de eenzaamheid bleken te verminderen. Momenteel loopt een discussie met de gemeenten over de vertaling van de resultaten in beleid.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400800002

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Februari 2012 – augustus 2012

Meer over dit project

Meer informatie (PDF)