CJG en Zorgadviesteams: meerwaarde en aanknopingspunten voor samenwerking

– CJG en Zorgadviesteams: meerwaarde en aanknopingspunten voor samenwerking –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De gemeenten Schinnen, Stein en Beek wilden de mogelijke barrières en bevorderende omstandigheden opsporen voor de samenwerking van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met Zorgadviesteams (ZAT's).

Aanpak

Voor het onderzoek werden achttien betrokken professionals geïnterviewd. In de gesprekken is ingegaan op verschillende stadia en niveaus van samenwerking.

Opbrengsten

Barrières voor samenwerking zijn onder andere de afwezigheid van een gezamenlijk perspectief, de afwezigheid van onderlinge steun tussen professionals, en de fragmentatie van de verantwoordelijkheden voor kinderen en gezinnen. Samenwerking wordt bevorderd door gedeelde doelen en door de bereidheid om de bestaande samenwerkingsstructuren te veranderen en te verbeteren. Gemeenten kunnen daarbij de professionals betrekken. Het verdient aanbeveling om één organisatie verantwoordelijk te maken voor de zorg voor alle jongeren van 0 tot 23 jaar. Momenteel worden de resultaten besproken met de betreffende gemeenten.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400800003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Maart 2012 – juli 2012

Meer over dit project

Meer informatie (PDF)