Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Brunssum

– Procesevaluatie In Balans: valpreventie in de gemeente Brunssum –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het is onbekend of de praktijkresultaten van de interventie ‘In Balans' vergelijkbaar zijn met de resultaten uit klinische studies.

Aanpak

Aan het onderzoek namen 34 zelfstandig wonende Brunssumse ouderen van 70 jaar en ouder deel, die deelnamen aan de interventie ‘In Balans'. Primaire uitkomstmaat is aantal valincidenten. Daarnaast werden voor aanvang en na afloop van de interventie verschillende metingen uitgevoerd om de balans, de mobiliteit, de kwaliteit van leven en het voldoen aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen te meten. 

Opbrengsten

De onderzoekspopulatie viel na afloop van de interventie niet significant minder vaak. Wel is hun balans significant verbeterd. Deelnemers hebben de interventie als zeer nuttig ervaren, met name het deel waarin geleerd werd wat te doen wanneer het toch tot een valincident komt. Een grotere studie met meer deelnemers is wenselijk om de effecten van de interventie breder te onderzoeken. Valpreventie is voor ouderen immers van groot belang.


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400800006

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • December 2011 – augustus 2012

Meer over dit project

Meer informatie (PDF)