Valpreventie bij ouderen : Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Kerkrade

– Comparing community-level social and physical environment associations with health. Beïnvloedt de sociale en fysieke leefomgeving de gezondheid van buurtbewoners? –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Interventies willen vaak het individuele gedrag en de leefstijl beïnvloeden. Maar ook omgevingsfactoren zijn belangrijk voor de gezondheid. Deze studie kijkt naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid zoals mensen die zelf rapporteren, in relatie tot de omgeving waarin zij wonen. De karakterisering van de sociale en fysieke omgeving is gebaseerd op de postcode.

Aanpak

De studie gebruikte de resultaten van een GGD-enquête uit 2008. Er werden 11.945 ingevulde formulieren geanalyseerd.

Opbrengsten

Lawaai en verstoring van de slaap hangen matig samen met psychologische problemen en er is een matige correlatie gevonden tussen luchtvervuiling en stankhinder en lichamelijke problemen. In het algemeen blijkt dat omgevingsfactoren van invloed zijn op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze factoren moeten dus worden meegenomen in onderzoek en bij de ontwikkeling van interventies.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Maart 2012 – augustus 2012

Meer over dit project

Meer informatie (PDF)