Determinanten en interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren – deelproject 1

– A longitudinal investigation of environmental and personal determinants of energy-balance behaviours in youth –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor bij Nederlandse jongeren, met name in de grote steden zoals Rotterdam. Overgewicht en obesitas brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, ook op latere leeftijd. Daarom is preventie van overgewicht bij jongeren een belangrijk speerpunt bij het bevorderen van de volksgezondheid. Om goede en effectieve interventies ter voorkoming van overgewicht te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om te weten welke factoren voorspellen of jongeren risicogedrag vertonen dat leidt tot overgewicht.

Aanpak

In deze studie werd onderzocht welke individuele afwegingen van jongeren, gewoontes en omgevingsfactoren samenhangen met aan overgewicht gerelateerd gedrag. Ook is onderzocht of veranderingen in deze determinanten samenhangen met verandering in de risicogedragingen en in de BMI (body mass index: een maat op basis van de verhouding tussen lengte en gewicht).

Opbrengsten

De resultaten van het onderzoek laten zien dat vooral ouders een belangrijke rol spelen. Zij kunnen een gezond voeding- en beweegpatroon bevorderen door het goede voorbeeld te geven, duidelijke regels te stellen en mogelijkheden te creëren voor gezond gedrag. Preventie van overgewicht blijkt met name belangrijk bij jongeren van het VMBO en jongeren met een niet-westerse achtergrond.


Gerelateerde projecten


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-06-2007 – 01-10-2009

Meer over dit project

 

www.cephir.nl/onderzoek