VoorZorg: interventie voor zwangeren uit specifieke doelgroepen

– VoorZorg, towards a more selective intervention for regional and ethnical subgroups –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Sommige zwangeren verenigen zoveel risicofactoren in zich, dat de kans verhoogd is dat hun kind later mishandeld wordt. VoorZorg is een interventie voor hoogrisico-zwangeren tot 25 jaar, bedoeld om kindermishandeling te voorkomen. Dit project wil VoorZorg aanpassen aan de regio waar de deelneemsters wonen, te weten stad of platteland, en aan hun culturele achtergrond. Hoe kan worden bevorderd dat meer zwangeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan deelnemen aan VoorZorg?

Aanpak

Eerst wordt onderzocht of er inderdaad belangrijke verschillen tussen deze groepen bestaan, en wat de verschillen dan zijn. Vervolgens gaan de onderzoekers met sleutelfiguren uit de diverse culturen om de tafel zitten om te kijken waar men op moet letten bij verschillen tussen stad en platteland en verschillen tussen culturen.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204008003

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-01-2011 – 01-09-2013

Meer over dit project

www.vumc.nl