Verspreiding van Q-koorts: een casestudie

– Verspreiding van Q-koorts: een casestudie –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Begin 2009 rapporteerde een geitenboerderij in het zuiden van Nederland een aan Q-koorts gerelateerde abortusgolf (bij geiten). Vervolgens kreeg ook een aantal mensen uit de omgeving Q-koorts. Dit gebeurde in een regio die voor 2009 nog Q-koortsvrij was.

Aanpak

Dit systematisch onderzoek naar een uitbraak bij één enkele bron gaat in op de mogelijk ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Onderzocht werden de bewoners en het personeel van de boerderij, maar ook hun bezoekers en huisgenoten die de boerderij niet hadden bezocht. Het bloed van al deze betrokkenen is gescreend om patiënten te identificeren en besmettingspercentages te berekenen. Laboratoriummeldingen van patiënten uit de omgeving werden in een geografisch informatiesysteem model geanalyseerd om de regionale verspreiding te berekenen. Besmetting in de omgeving werd bepaald met oppervlaktemonsters en luchtmonsters.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-07-2010 – 01-07-2013

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl