Signaleren van risico’s op drop-out

– Symptom dimensions in youth on the pathway to drop-out –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Doel van dit project is om zicht te krijgen op onderliggende processen bij schooluitval, en op de rol van de interacties tussen ouders, leerkrachten en jongeren daarbij.

Aanpak

Er worden gegevens gebruikt die in het verleden zijn verzameld door de jeugdgezondheidszorg. De dossiers van 290 Eindhovense jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder diploma (dus voortijdig) de school verlieten, worden vergeleken met die van 290 Eindhovense jongeren van dezelfde leeftijd die nog wel onderwijs volgen. Daarbij wordt gekeken naar schoolloopbaan en zittenblijvers in beide groepen. Voor aanvullende gegevens wordt nog een vragenlijst verstuurd naar de groep jongeren. De resultaten worden besproken in groepsinterviews met betrokkenen, waaronder ouders en docenten, en er worden interviews gehouden met voortijdige schoolverlaters.

Opbrengsten

Voorlopige resultaten laten zien dat meisjes die zelf vinden dat ze mannelijke eigenschappen hebben (zoals ambitie) en jongens die zichzelf zorgzaam vinden, minder vaak voortijdig uitvallen op school.
De resultaten vormen de basis voor een handleiding waarmee de jeugdgezondheidszorg in een vroeg stadium signalen kan opsporen die wijzen op mogelijke voortijdig schooluitval. Een publicatie over de sociaal-culturele aspecten bij jongens en meisjes die voortijdig en zonder diploma de school verlaten, is in voorbereiding.