Ruimtelijk onderzoek voor betere advisering op het gebied van milieu en gezondheid

– Rotterdam - Amsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid (ROAM) A study on the health effects of spatial interventions and urban living environment: air pollution, noise and the availability of green space –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden.

Aanpak

Het onderzoek richt zich op luchtverontreiniging, geluid en de beschikbaarheid van groene ruimte nabij de woning. Ook de wisselwerking tussen deze factoren heeft de aandacht. Binnen het project worden drie deelstudies uitgevoerd. Die richten zich op huisartsenbezoek in relatie tot de leefomgeving, en op het effect van ruimtelijke interventies op (zelf ervaren) gezondheid en welzijn in Rotterdam en Amsterdam.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-01-2011 – 01-01-2015

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl