Onveiligheid van jongeren op school

– Onveiligheid van jongeren op school –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Steeds meer jongeren van 12 tot 18 jaar in de regio Hart voor Brabant voelen zich onveilig op school, zo bleek uit de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV). De gemeenten in de regio Land van Cuijk besloten in 2011 dit probleem aan te pakken. Daarom werd een onderzoek gestart naar de kenmerken van jongeren die zich onveilig voelen op school. Ook zijn de situaties onderzocht waarin zij zich onveilig voelen, en werd onderzocht in hoeverre medewerkers op scholen dit gevoel van onveiligheid bij jongeren herkennen.

Aanpak

Het verkrijgen van draagvlak bij en medewerking van de scholen verliep via de gemeenten.

Opbrengsten

Toen het onderzoek was gestart, werden de resultaten van de Brabantse Jeugdmonitor 2011 bekend. Het percentage jongeren dat zich wel eens onveilig voelt op school bleek sterk gedaald ten opzichte van 2007, en was weer terug op het niveau van acht jaar daarvoor. Daarmee verviel de aanleiding tot het onderzoek, en is het project beëindigd.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400100601

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Februari 2012 – juni 2012

Meer over dit project

www.tilburguniversity.edu