Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen

– Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen. Welke maatregelen worden genomen in de bos en duingebieden in Kennemerland en wat is de effectiviteit? –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Welke preventieve maatregelen tegen tekenbeten worden genomen in de duingebieden in Kennemerland, en wat is de effectiviteit daarvan? Deze hoofdvraag werd gesplitst in drie onderzoeksvragen: 1) Wat is de incidentie van tekenbeten onder bezoekers van de bos- en duingebieden in Kennemerland? 2) Welke preventieve maatregelen tegen tekenbeten worden genomen door de bezoekers aan het groen in Kennemerland? 3) Wat is de effectiviteit van de preventieve maatregelen tegen tekenbeten die worden geadviseerd?

Aanpak

Het onderzoek vond plaats onder kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud, die tussen april en juli 2012 de Kennemerlandse duinen en bossen bezochten. Bij de uitgangen van bosgebieden, kampeerplaatsen en scholen werden vragenlijsten afgenomen bij ouders en/of begeleiders. Er werd genoteerd of de kinderen beschermende kleding droegen. Ook werd gevraagd naar de controle op tekenbeten door de ouders, de scholieren zelf of de begeleiders.

Opbrengsten

Er werd een hoge tekenbeet incidentie vastgesteld bij een populatie kinderen die verbleven in het groen. Deze geïdentificeerde risicogroep komt in aanmerking voor gerichte preventiemaatregelen.

  • Er werd voor het eerst een incidentie naar blootstellingtijd vastgesteld bij een hoogrisicogroep en een aantal confounders werden in kaart gebracht. Deze informatie kan veel bijdragen aan verder onderzoek naar tekenbeten.
  • Er werd een beschermend effect van kleding aangetoond. Deze kennis kan nu kledingadviezen ter preventie van tekenbeten ondersteunen.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7115000104

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • November 2011 – juni 2013

Meer over dit project

Werd uitgevoerd als opdracht voor opleiding M&G aan de NSPOH.