Risico op overgewicht onderkennen in het eerste levensjaar

– Promoting physical and mental fitness: Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle
. Deelproject 2: Tijdig onderkennen en bespreekbaar leren maken van risico’s op overgewicht in het eerste levensjaar –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De preventie van overgewicht bij kinderen is belangrijk is vanwege de levenslange gezondheidsproblematiek die hiermee kan samenhangen, zoals hart- en vaatziekten. De basis voor een gezonde levensstijl wordt al in het eerste levensjaar van het kind gelegd, met name door de ouders. De JGZ-artsen en -verpleegkundigen ondersteunen ouders in het aanleren van een gezonde levensstijl van het kind. Daarbij volgen zij bepaalde protocollen. De implementatie van die protocollen binnen de JGZ is echter niet vanzelfsprekend. En er kunnen barrières zijn, zoals te weinig kennis of tijd.

Aanpak

Dit onderzoek wil meer inzicht geven in de factoren die het gebruik van die protocollen beïnvloeden. Daarbij ging de speciale aandacht uit naar de begeleiding van ouders en kinderen in het eerste levensjaar. De onderzoeker keek naar kenmerken van de JGZ-professionals, ontwierp een speciale training voor die professionals, en keek naar het effect hiervan op de groei van de zuigeling.

Opbrengsten

Voldoende kennis, een positieve houding, en vertrouwen in eigen kunnen bij de JGZ-professional blijken de uitvoering van de protocollen te bevorderen. Echter, met name de kennis over de protocollen en het belang van vroegtijdige preventie is maar beperkt aanwezig. Het bespreekbaar maken van het thema overgewicht wordt in het algemeen als moeilijk ervaren door de JGZ professional. Betere communicatie vaardigheden ten aanzien van het bespreken van risico op ontwikkelen van overgewicht en het motiveren van de ouder tot een gezondere leefstijl zijn essentieel. De resultaten van de training laten zien dat een meer actievere implementatiestrategie een positiever effect heeft op de uitvoering van preventieve activiteiten gerelateerd aan preventie van overgewicht.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7125000110

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-05-2006 – 01-11-2010

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl