Thema

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering, een van de onderdelen van preventie, richt zich op het gezondheidsgedrag of de leefstijl van individuen en groepen mensen. Het is een functie van de publieke gezondheidszorg, die wordt uitgevoerd door GGD’en. Een belangrijk deel van de activiteiten op dit terrein bestaat uit het op systematische wijze ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van preventieprogramma’s. Daarnaast draagt de GGD bij aan beleidsontwikkeling en -advisering. Voor een goede uitvoering van deze taken is inzicht in de regionale gezondheidssituatie onmisbaar. GGD’en brengen daarvoor de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart met epidemiologisch onderzoek, onder andere via gezondheidsenquêtes. Gezondheidsbevordering is ook een onderdeel van andere gebieden van de publieke gezondheid, bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en milieu en gezondheid.


Toon alle projecten in thema Gezondheidsbevordering.