Thema

Infectieziektenbestrijding

Een infectieziekte wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels of parasieten die door mens of dier worden overgebracht. Mensen kunnen een infectieziekte oplopen door contact met besmette personen, via voedsel, besmette oppervlaktes of water, het inademen van besmette lucht of bijvoorbeeld via insecten. Artsen moeten een melding maken bij de GGD als zij mensen aantreffen met bepaalde besmettelijke ziekten. Zo kunnen mogelijke besmettingen of epidemieën zo snel mogelijk worden opgespoord. Naar aanleiding van een melding kan de GGD bron- en contactonderzoek verrichten. Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM regisseert de infectieziektebestrijding. Bij een dreigende epidemie kan het CIb een multidisciplinaire groep deskundigen bijeenroepen: het Outbreak Management Team (OMT). Het RIVM coördineert ook het Rijksvaccinatieprogramma, dat kinderen voorziet van vaccinaties tegen een aantal infectieziekten.


Toon alle projecten in thema Infectieziektenbestrijding.