Thema

Milieu en gezondheid

De advisering over het verband tussen milieu en gezondheid aan gemeenten en burgers, moet bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Voor deze advisering gebruikt de GGD, onder meer, landelijke richtlijnen en bestaande expertise. Ook wordt nieuw onderzoek gedaan, en wel op de gebieden leefomgeving en gezondheid, binnenmilieu en gezondheid, beleving van milieufactoren en (risico)communicatie over milieufactoren. Voorbeelden zijn onderzoek naar de effecten van rook van branden, de gezondheidseffecten van verkeersdeelname en onderzoek naar het binnenmilieu op scholen. Voor zowel het onderzoek zelf als voor de implementatie van de resultaten is een intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen van belang, variërend van patiëntenorganisaties tot de brandweer of ingenieursbureaus.


Toon alle projecten in thema Milieu en gezondheid.