Thema

Epidemiologie

Epidemiologie houdt zich niet bezig met de diagnose en behandeling, maar probeert uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken (of juist tegengaan). Statistische analyses van vaak grote databestanden – bijvoorbeeld verkregen via lokale en regionale gezondheidsenquêtes – zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Epidemiologie is een instrument voor zowel het landelijke als het lokale gezondheidsbeleid. Volgens de Wet Publieke Gezondheid moeten gemeenten elke vier jaar een lokale gezondheidsnota schrijven, waarin zij de prioriteiten uit de landelijke nota's meenemen. Lokale epidemiologische gegevens vormen op hun beurt weer een belangrijke basis voor de landelijke dataverzameling en daarmee ook voor de landelijke prioriteiten. Dit loopt via de periodieke Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM.
Epidemiologie is een hulpwetenschap voor de andere terreinen van de publieke gezondheid. Epidemiologische technieken worden vaak gebruikt bij het evalueren van interventies.


Toon alle projecten in thema Epidemiologie.