Thema

Jeugdgezondheidszorg

Voor het preventieve deel van de zorg voor de jeugd heeft de jeugdgezondheidszorg (JGZ) traditioneel een belangrijke rol. De JGZ wordt uitgevoerd door thuiszorgorganisaties of de GGD. De JGZ onderzoekt kinderen op het consultatiebureau en op school. Ze geeft voorlichting over gezondheid, opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast maakt de JGZ deel uit van de lokale Centra Jeugd en Gezin en ondersteunt en adviseert ze de lokale en landelijke overheid in hun beleid voor een goede zorg voor de jeugd. In de discussie over de zorg voor de jeugd wordt vaak de nadruk gelegd op het belang van goede preventie, inclusief laagdrempelige en vroege ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen. In het vroegtijdig signaleren van problemen speelt ook de JGZ een belangrijke rol. Zij geldt bovendien als een belangrijke schakel tussen jeugdzorg,  maatschappelijk werk, thuiszorg, scholen, kinderopvang, politie en overheden.


Toon alle projecten in thema Jeugdgezondheidszorg.