Thema

Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

De OGGZ zet zich in voor het signaleren en bestrijden van risicofactoren en het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen. Ook functioneert de OGGZ als meldpunt voor signalen van crisis (of dreiging daarvan) bij kwetsbare mensen. Een deel van de doelgroep bestaat uit zogenoemde ‘zorgwekkende zorgmijders’, die vaak een onzichtbaar, marginaal bestaan leiden. Of die juist zichtbaar zijn vanwege het veroorzaken van overlast, maar die zich niet laten helpen of begeleiden. OGGZ is een taak voor alle gemeenten. Centrumgemeenten hebben aanvullende taken en moeten die in overleg met de regiogemeenten uitvoeren. Onderzoek kan bijdragen aan het oplossen van dilemma’s in de OGGZ. Bijvoorbeeld problemen op het snijvlak van welzijn, zorg en sociale zekerheid, of de inbedding van ‘ondersteunende begeleiding’ in het beleid.


Toon alle projecten in thema Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ).