Thema

Crisisbeheersing

Tijdens een crisis of ramp staat een vitaal belang van de samenleving op het spel. Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen en voorzieningen van gemeenten of veiligheidsregio's op het gebied van de openbare orde, geneeskundige hulpverlening en crisiscommunicatie. Gemeenten spelen een essentiële rol bij crisisbeheersing. Bij grootschalige incidenten is de burgemeester in vrijwel alle gevallen bevelhebber over de operationele hulpverleningsdiensten. De gemeente is bovendien verantwoordelijk voor het opvangen en verzorgen van evacués, het informeren van inwoners, het voorzien in primaire levensbehoeften zoals water en huisvesting, en het registreren van slachtoffers en schade. Crisisbeheersing is een complexe taak, vooral vanwege de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines. Bij die coördinatie speelt ook de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) een belangrijke rol.


Toon alle projecten in thema Crisisbeheersing.