Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

28 resultaten gevonden


Project: Overgewicht bij 0- tot 5-jarigen voorspellen

De Nederlandse kinderen worden langer en dikker, zo blijkt uit de vergelijking van data uit de periode 1964-1966 en uit 1996-1977.


Project: De ontwikkelmogelijkheden van integraal gezondheidsbeleid in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg hebben gemeenten via hun regionale prioriteitennota (2007-2011) aangegeven het belangrijk te vinden dat het gezondheidsprobleem overgewicht integraal wordt opgepakt.


Project: Draagt ‘Lifestyle Triple P’ bij aan het voorkomen van verdere gewichtstoename bij jonge kinderen met overgewicht (4-8 jaar)?

Internationale studies laten een grote toename in het aantal kinderen met overgewicht en obesitas zien. Kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico om onze toekomstige generatie van zwaarlijvige, chronisch zieke volwassenen te worden. Opvoeding blijkt een belangrijke factor in het verklaren van overgewicht bij kinderen.


Project: Risico op overgewicht onderkennen in het eerste levensjaar

De preventie van overgewicht bij kinderen is belangrijk is vanwege de levenslange gezondheidsproblematiek die hiermee kan samenhangen, zoals hart- en vaatziekten. De basis voor een gezonde levensstijl wordt al in het eerste levensjaar van het kind gelegd, met name door de ouders.


Project: Het kind 360 graden visualiseren

Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een manier om daar vorm aan te geven, is het versterken van de eigen kracht van ouders (en jongeren). Dat kan door ouders inzicht te geven in de factoren die op hun kind inwerken.


Project: Versterken lokaal integraal gezondheidsbeleid

Hoe staat het met de intersectorale samenwerking rond het stimuleren van gezond gedrag om obesitas bij kinderen te voorkomen? Dat is de hoofdvraag uit dit onderzoek.


Project: Meer zicht op eenzaamheid!

Eenzaamheid hangt samen met de leeftijd. Daarom is het waarschijnlijk dat, met de vergrijzing, het aantal eenzame mensen de komende jaren zal toenemen. Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Zij er handvatten voor de Limburgse gemeenten en GGD’en om interventies te ontwerpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?


Project: CJG en Zorgadviesteams: meerwaarde en aanknopingspunten voor samenwerking

De gemeenten Schinnen, Stein en Beek wilden de mogelijke barrières en bevorderende omstandigheden opsporen voor de samenwerking van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met Zorgadviesteams (ZAT’s).


Project: Procesevaluatie In Balans: valpreventie in de gemeente Kerkrade

De interventie ‘In Balans’, onderdeel van het project Valpreventie ’Kerkrade in Balans’, verloopt niet volgens het oorspronkelijke plan. Onvoldoende mensen stromen door naar de interventie.


Project: Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Brunssum

Het is onbekend of de praktijkresultaten van de interventie ‘In Balans’ vergelijkbaar zijn met de resultaten uit klinische studies.


< Vorige pagina

1 2 3

Volgende pagina >