Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

32 resultaten gevonden


Project: Binnenmilieu en luchtwegklachten in het LucKi geboorte cohort

Luchtwegklachten komen relatief vaak voor bij jonge kinderen. Door jonge ouders en hulpverleners (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kraamzorg) meer bewust te maken van de invloed van het binnenmilieu op het ontstaan van luchtwegklachten bij jonge kinderen kan een deel van deze klachten worden voorkomen.


Project: Emissie asbest uit besmet textiel

In deze studie willen we inzicht krijgen in de effecten van wassen van kleding die mogelijk besmet is met asbest.


Project: Landelijke registratie gezondheidsklachten Eikenprocessierups bij huisartspraktijken

Dit drie jaar durende onderzoek moet inzicht geven in de incidentie en trends van klachten na contact met de eikenprocessierups, die bij de huisarts zijn gemeld. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken bij hun keuzes rond de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. De eerste resultaten van de registratie van 2012 zijn begin 2013 beschikbaar.


Project: Rook inademen gevaarlijker dan gedacht

In 2000 was er een grote brand in een opslag van chemisch afval in Drachten. Destijds werd nog algemeen aangenomen dat het inademen van rook in de buitenlucht alleen kortstondige effecten heeft. Het was belangrijk om te weten of die aanname correct was.


Project: TRAVEL: blootstelling van verkeersdeelnemers en gerelateerde gezondheidseffecten

De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn groot. Een belangrijk deel daarvan wordt veroorzaakt door het verkeer. Zo ontwikkelen mensen die langs drukke verkeersaders wonen op de langere termijn gezondheidsklachten. En krijgen mensen relatief vaak een hartinfarct binnen enkele uren nadat ze aan het verkeer deelnamen


Project: TRAPAM: verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid in Noord-Holland, Flevoland en het Rijnmond gebied.

Welke zijn de effectiviteit en de gevolgen voor de gezondheid van verschillende maatregelen om luchtverontreiniging te voorkomen?


Project: Invloed van milieufactoren op lokale schaal

Welke invloed hebben milieufactoren op lokale schaal en hoe is de communicatie daarover?


Project: Luchtverontreiniging en gezondheid in de stad Utrecht

Het Utrechtse luchtkwaliteitsmeetnet meet op vijftig plaatsen de luchtverontreiniging in de stad Utrecht. Onlangs zijn de resultaten over 2011 bekend geworden. Wat is de betekenis van deze meetresultaten voor de gezondheid van de Utrechtse bevolking?


Project: Gemeentelijke beoordeling van hinder door laagfrequent geluid

Gasboringen, treinen of de stadsverwarming kunnen ‘laagfrequent geluid’ veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. De gemeente Leeuwarden wilde graag weten hoe groot het probleem is.


Project: Effecten aanpassingen A50 en A73 op inwoners Beuningen

Rijkswaterstaat verbreedt de A50. Bij gemeenten, onder meer bij het direct aan deze weg gelegen Beuningen, leven vragen rond communicatie over omgevingsinvloeden, de risico’s daarvan voor de volksgezondheid en eventuele onrust onder inwoners. De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar communicatie en beleid is niet altijd gemakkelijk.


< Vorige pagina

1 2 3 4

Volgende pagina >