Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

8 resultaten gevonden


Project: Emissie asbest uit besmet textiel

In deze studie willen we inzicht krijgen in de effecten van wassen van kleding die mogelijk besmet is met asbest.


Project: Gezond Zwanger Groningen

In de stad Groningen sterven moeders en kinderen relatief vaak rond de geboorte. Daarom ontwikkelde een aantal organisaties een methode om een gezonde zwangerschap te bevorderen bij vrouwen in Groningse achterstandswijken.


Project: Maatschappelijke onrust bij branden

Slechte overheidscommunicatie tijdens crisissituaties kan leiden tot een te hoge schatting van de risico's door burgers, en daarmee tot onnodig grote onrust. Dat brengt extra kosten met zich mee, en verkleint het vertrouwen in de autoriteiten. Daarom is het belangrijk om tijdens een crisis, zoals een brand met grote hoeveelheden ‘chemische stoffen’, op de juiste manier met burgers te communiceren.


Project: Evaluatie ‘Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties’


Project: FRESH : Onderzoek naar de effecten van verbeterde ventilatie op het functioneren van de luchtwegen en leerprestaties van kinderen in het basisonderwijs.


Project: Burgerparticipatie bij de gemeentelijke aanpak laagfrequent geluid


Project: Onderzoek naar de relatie tussen kortstondige blootstelling aan fijn stof en gezondheidseffecten (vuurwerk)


Project: Het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtrook

Het is wettelijk verboden om hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof te verspreiden. Gemeenten zijn gehouden om dit handhaven. Gemeenten en GGD’s hebben moeite met het beoordelen van dergelijke klachten