Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen

Welke preventieve maatregelen tegen tekenbeten worden genomen in de duingebieden in Kennemerland, en wat is de effectiviteit daarvan?


Project: Extrapolatie van gemeentelijke cijfers over gezondheid naar wijk en buurtniveau.

Er is behoefte bij gemeenten en GGD'en aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.


Project: Van sekssites naar de spreekkamer

Van sekssites naar de spreekkamer. Wat is het bereik van internetveldwerk voor sekswerkers?


Project: Checklist voor screening getroffenen ‘poldercrash’ Turkish Airlines, 2009

Het gebruik en de accuratesse van een korte checklist voor vroegtijdige screening onder de getroffenen van de Poldercrash 2009.


Project: Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen. Welke maatregelen worden genomen in de bos en duingebieden in Kennemerland en wat is de effectiviteit?

Een cross sectional survey onder kinderen die een scoutingcamp bezoeken naar de mate van bedekkende kleding, DEET gebruik en het effect hiervan op het aantal tekenbeten die in de tijd worden opgelopen