Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Zorgvraag in de Wmo

Hebben burgers sinds de invoering van de Wmo te veel, of onterecht voorzieningen gekregen? Deze vraag stelde de gemeente Waalre aan de kennismakelaar van de academische werkplaats.


Project: Signaleren van risico’s op drop-out

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Doel van dit project is om zicht te krijgen op onderliggende processen bij schooluitval, en op de rol van de interacties tussen ouders, leerkrachten en jongeren daarbij.


Project: Toetsingskader intensieve veehouderij

Omwonenden worden door de huidige milieuwetgeving onvoldoende beschermd tegen milieu-invloeden van de intensieve veehouderij. Gemeenten willen weten hoe ze gezondheidsaspecten kunnen meewegen bij de besluitvorming over individuele intensieve veehouderijbedrijven. Zij hebben behoefte aan een toetsingskader.


Project: Project ‘Wijktools preventie-curatie’

Voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken op het gebied van preventie en zorg is het van belang dat de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg samen optrekken. Door dit te doen in relatief kleine geografische eenheden (wijken of dorpen/kernen) kan optimaal gebruik gemaakt worden van de bestaande lokale netwerken en expertise en kan ook de lokale bevolking worden betrokken.


Project: Verspreidingsmodel geur bij veehouderijen