Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+

1 resultaten gevonden


Project: De waarde van online persoonlijke zorgcommunities voor ouders met jonge kinderen

Om te komen tot een meer flexibel aanbod van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) moeten nieuw te ontwikkelen instrumenten optimaal aansluiten op de behoeften van de ouders. Dergelijke instrumenten zijn mogelijk de ‘persoonlijke zorgcommunities’ (PZC’s), zoals die onder andere door MijnZorgnet worden ontwikkeld. Zien ouders een toegevoegde waarde het gebruik van een PZC voor hun kind, in relatie tot de JGZ?