Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

4 resultaten gevonden


Project: Procesevaluatie In Balans: valpreventie in de gemeente Kerkrade

De interventie ‘In Balans’, onderdeel van het project Valpreventie ’Kerkrade in Balans’, verloopt niet volgens het oorspronkelijke plan. Onvoldoende mensen stromen door naar de interventie.


Project: Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Brunssum

Het is onbekend of de praktijkresultaten van de interventie ‘In Balans’ vergelijkbaar zijn met de resultaten uit klinische studies.


Project: Valpreventie bij ouderen : Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Kerkrade

Interventies willen vaak het individuele gedrag en de leefstijl beïnvloeden. Maar ook omgevingsfactoren zijn belangrijk voor de gezondheid. Deze studie kijkt naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid zoals mensen die zelf rapporteren, in relatie tot de omgeving waarin zij wonen. De karakterisering van de sociale en fysieke omgeving is gebaseerd op de postcode.


Project: Randvoorwaarden voor goede samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals

Door een toename in het aantal chronisch zieken en de groeiende specialisatie in de zorg is een multidisciplinaire wijkgerichte integrale aanpak nodig om de huidige gezondheidsproblemen aan te kunnen pakken.