Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

3 resultaten gevonden


Project: Signaleren van risico’s op drop-out

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Doel van dit project is om zicht te krijgen op onderliggende processen bij schooluitval, en op de rol van de interacties tussen ouders, leerkrachten en jongeren daarbij.


Project: Project ‘Wijktools preventie-curatie’

Voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken op het gebied van preventie en zorg is het van belang dat de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg samen optrekken. Door dit te doen in relatief kleine geografische eenheden (wijken of dorpen/kernen) kan optimaal gebruik gemaakt worden van de bestaande lokale netwerken en expertise en kan ook de lokale bevolking worden betrokken.


Project: Ontwikkeling instrument voor beoordeling gebruikswaarde groene/speelplekken