Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

4 resultaten gevonden


Project: Ruimtelijk onderzoek voor betere advisering op het gebied van milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden.


Project: Project ‘Wijktools preventie-curatie’

Voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken op het gebied van preventie en zorg is het van belang dat de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg samen optrekken. Door dit te doen in relatief kleine geografische eenheden (wijken of dorpen/kernen) kan optimaal gebruik gemaakt worden van de bestaande lokale netwerken en expertise en kan ook de lokale bevolking worden betrokken.


Project: Afhandeling van vocht- en schimmel problematiek: huisbezoek of telefonisch advies?

Vocht- en schimmelmeldingen beslaan rond de 10% van alle meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de GGD’en in Nederland. Per GGD wisselt het hoe de meldingen afgehandeld worden.


Project: ROAM; Rotterdam - Amsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving.