Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

12 resultaten gevonden


Project: Soa onder heteroseksuelen

Er komen steeds vaker soa voor in Nederland. Na de introductie van een vaccin tegen humaan papillomavirus, volgt wellicht een vaccin tegen het herpes simplex type 2 virus. Om deze vaccins effectief te gebruiken, is het belangrijk zicht te hebben op de prevalentie van soa onder heteroseksuelen, en om de factoren die risicogedrag voorspellen te onderzoeken.


Project: Verspreiding en impact van hepatitis C-infecties

De epidemiologische gegevens wat betreft het voorkomen van hepatitis C-infecties zijn in Nederland beperkt tot enkele hoogrisicogroepen zoals drugsgebruikers. Gegevens over de verspreiding in andere groepen zijn nodig om de algemene bevolking beter te kunnen informeren en om mensen te bewegen zich te laten testen indien zij risico hebben gelopen.


Project: Etnische verschillen bij psychische zorg

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit derde project van het netwerk had tot doel om mogelijke etnische verschillen in kaart te brengen in de behoefte aan zorg voor psychische klachten en met betrekking tot het bereik en de kwaliteit van de zorg bij psychische klachten.


Project: Gezondheidsbevordering differentiëren

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit tweede project van het netwerk bekijkt of het nodig lijkt om gezondheidsbevordering af te stemmen op verschillende etnische subpopulaties. En zou ja, hoe dat het beste kan gebeuren.


Project: Het werk van de OGGZ toetsen

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit eerste project van het netwerk betreft de ontwikkeling van betrouwbare en valide prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in kaart te kunnen brengen.


Project: Rookvrije schoolterreinen

Roken gaat gepaard met grote gezondheidsrisico’s. Veel jongeren beginnen met roken op de middelbare school. Het rookvrij maken van schoolterreinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van roken en sluit goed aan bij nieuw landelijk beleid (leeftijdsgrens verkoop sigaretten naar 18 jaar).


Project: De ontwikkeling van een instrument om integraal beleid voor achterstandsbuurten te evalueren

Ten opzichte van andere regio’s staat Zuid-Limburg er nog steeds niet rooskleurig voor. Zuid- Limburg heeft het hoogste sterftecijfer en de laagste levensverwachting van Nederland, en kent grote gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Bij veel lichamelijke en psychische klachten scoort Zuid-Limburg het slechtst.


Project: Onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk

In Nederland is door diverse onderzoeksgroepen veel kennis aanwezig over onderzoek op het gebied van Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer beleid-onderzoek-praktijk (KT). Voorbeelden zijn de onderzoeken rond programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is (nog) gefragmenteerd aanwezig, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd.


Project: Evaluatie van de sociale kaart plus voor Stoppen met Roken-interventies

Dit onderzoek had tot doel om na te gaan of de beschikbaarheid van een sociale kaart SMR- ondersteuning leidt tot meer deelname aan SMR-ondersteuning. De sociale kaart bestaat naast een overzicht van het aanbod aan interventies, uit een zorgpad en informatie voor verwijzers over vergoedingssystematiek.


Project: Effectmeting vroege groepsvoorlichting aan zwangeren

De centrale vragen uit dit onderzoek waren: Leidt deelname aan groepsvoorlichting tot een hoger gebruik van het preventieve aanbod, zoals zwangerschapscursussen? En leidt de deelname aan groepsvoorlichting tot gezonder gedrag tijdens de zwangerschap?


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >