Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Sinds 2011 werken de Haagse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met CJG-jeugdteams die gezinnen ondersteunen. De transitie van de Jeugdzorg heeft echter grote veranderingen voor de CJG’s met zich meegebracht. Daarom ontstond de wens om de opbrengsten van CJG-jeugdteams via de ontwikkeling van een indicatorenset te monitoren


Project: Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

Binnen de Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team.


Project: Gezondheidsdialoog Schilderswijk

In veel achterstandswijken proberen eerstelijnszorgverleners al lange tijd hun patiënten te motiveren tot een gezondere leefwijze. Het eigenaarschap van dit probleem komt ogenschijnlijk meer bij de zorgverleners te liggen dan bij degenen die direct belang hebben bij hun eigen gezondheid.


Project: Sociaal uitgesloten burgers aan het woord

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties.


Project: Suicide in Nederland en in de G4

Preventie van zelfdoding hoort tot de prioriteiten van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport die de ambitie heeft om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Sinds 2007 stijgt het aantal zelfdodingen in Nederland. De vraag van dit onderzoek is: Wat zijn belangrijke beïnvloedende factoren voor zelfdoding?