Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

3 resultaten gevonden


Project: Draagt ‘Lifestyle Triple P’ bij aan het voorkomen van verdere gewichtstoename bij jonge kinderen met overgewicht (4-8 jaar)?

Internationale studies laten een grote toename in het aantal kinderen met overgewicht en obesitas zien. Kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico om onze toekomstige generatie van zwaarlijvige, chronisch zieke volwassenen te worden. Opvoeding blijkt een belangrijke factor in het verklaren van overgewicht bij kinderen.


Project: Randvoorwaarden voor goede samenwerking tussen gemeenten en eerstelijnszorgprofessionals

Door een toename in het aantal chronisch zieken en de groeiende specialisatie in de zorg is een multidisciplinaire wijkgerichte integrale aanpak nodig om de huidige gezondheidsproblemen aan te kunnen pakken.


Project: Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige als schakel voor een gezonde buurt

Mensen in een kwetsbare positie ondervinden op verschillende terreinen ernstige problemen en ontvangen vaak niet de juiste zorg of begeleiding. Kwetsbaarheid wordt vaak niet tijdig gesignaleerd en bij complexe zorgvraag en multimorbiditeit of meervoudige kwetsbaarheid is er vaak sprake van verkokering van de zorg. In de Heerlense wijk MSP wordt dit ook geconstateerd door de zorgverleners.