Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

2 resultaten gevonden


Project: Evaluatie van de sociale kaart plus voor Stoppen met Roken-interventies

Dit onderzoek had tot doel om na te gaan of de beschikbaarheid van een sociale kaart SMR- ondersteuning leidt tot meer deelname aan SMR-ondersteuning. De sociale kaart bestaat naast een overzicht van het aanbod aan interventies, uit een zorgpad en informatie voor verwijzers over vergoedingssystematiek.


Project: Effectmeting vroege groepsvoorlichting aan zwangeren

De centrale vragen uit dit onderzoek waren: Leidt deelname aan groepsvoorlichting tot een hoger gebruik van het preventieve aanbod, zoals zwangerschapscursussen? En leidt de deelname aan groepsvoorlichting tot gezonder gedrag tijdens de zwangerschap?