Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+

3 resultaten gevonden


Project: Alcohol jeugd en de rol van ouders, 30 Dagen zonder alcohol, makkie of uitdaging?

1.Inventariserend onderzoek naar de rol van ouders bij alcoholgebruik jongeren en 2. exploratief onderzoek naar de interventie ‘30 dagen zonder alcohol’


Project: Extrapolatie van gemeentelijke cijfers over gezondheid naar wijk en buurtniveau.

Er is behoefte bij gemeenten en GGD'en aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.


Project: Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes