Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

3 resultaten gevonden


Project: Emissie asbest uit besmet textiel

In deze studie willen we inzicht krijgen in de effecten van wassen van kleding die mogelijk besmet is met asbest.


Project: Burgerparticipatie bij de gemeentelijke aanpak laagfrequent geluid


Project: Het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtrook

Het is wettelijk verboden om hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof te verspreiden. Gemeenten zijn gehouden om dit handhaven. Gemeenten en GGD’s hebben moeite met het beoordelen van dergelijke klachten