Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

12 resultaten gevonden


Project: Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

Tijdens crisisbestrijding is het belangrijk dat betrokken organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten, en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.


Project: Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse

Wijkanalyses vinden vaak plaats op basis van vrij algemene gegevens over bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw en de sociaal-economische status. Maar die geven vaak een onvolledig beeld van de situatie. Voor goed gezondheidsbeleid zijn beter onderbouwde cijfers nodig, die een preciezere aanpak mogelijk maken.


Project: Signalen van depressieve klachten bespreekbaar maken

Eerstelijns professionals, wijkzorg en vrijwilligers zien regelmatig mensen met depressieve klachten. Maar deze mensen laten vaak nauwelijks blijken dat ze zich depressief voelen. Dit zorgt voor een ingewikkelde zorgsituatie, waarbinnen de professional in staat moet zijn om die signalen te herkennen en bespreekbaar te maken met de cliënt. Vooral bij dit laatste worden barrières ervaren.


Project: Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: Mankracht: maatschappelijke uitval van alleenstaande mannen met een uitkering

Alleenstaande mannen met een uitkering lopen een relatief groot risico op maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, waaronder de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ.


Project: ID-swipers bij handhaving verbod alcoholverkoop onder de 16 in supermarkten

In de regio Nijmegen krijgt slechts 21% van de jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mee als ze die willen kopen in de supermarkt. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat jongeren in de regio Nijmegen steeds jonger, vaker en meer zijn gaan drinken, leidde tot de behoefte aan een innovatief hulpmiddel bij leeftijdscontrole in de supermarkten: de ID-Swiper. Dit is een geautomatiseerd leeftijdscontrole-apparaat, bedoeld om de alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 tegen te gaan.


Project: Effectonderzoek programma ‘Rondom de Zwangere’

Het programma ‘Rondom de Zwangere’ is bedoeld om de kennis van de deelnemers over gezonde voeding en gezond leven te verbeteren. Ook kunnen gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden opgespoord. Heeft het programma inderdaad deze effecten?


Project: Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding op een volgende beleidsperiode wilde de gemeente Nijmegen het gezondheidsbeleid 2009-2012 evalueren.


Project: Onderzoek naar de implementatie van gezondheidsbeleid op de scholen

Nijmegen had behoefte aan inzicht in de mate waarin het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan gezondheidsbevordering. Vanuit een theoretisch kader is een checklist gemaakt. Die geeft de verschillende gezondheidsthema’s weer waar scholen aan kunnen werken, en maakt een onderverdeling in niveaus.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >