Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

12 resultaten gevonden


Project: Invloed van milieufactoren op lokale schaal

Welke invloed hebben milieufactoren op lokale schaal en hoe is de communicatie daarover?


Project: Draagkracht voor regionale VTV’s

Gemeenten kunnen veel meer doen met de epidemiologische gegevens van GGD’en. Dat idee lag aan de basis van de ontwikkeling van regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV’s).


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: Intersectorale aanpak bewegingsarmoede bij kinderen

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert.


Project: Grip op determinanten voor maatschappelijk onrust bij incidenten

In Noord-Brabant vinden regelmatig incidenten plaats waarbij de inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die werken in de crisisbeheersing hebben behoefte aan meer inzicht in de factoren die bepalen of er dan maatschappelijke onrust ontstaat.


Project: QPC: kwaliteitsmeting van psychosociale nazorg na rampen en crises

Mensen die te maken hebben gehad met een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweld of een ramp, kunnen daardoor allerlei sociale en psychische moeilijkheden krijgen. Psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen helpt getroffenen om hiervan te herstellen en te voorkomen dat ze ernstigere problemen gaan krijgen. Over hoe die zorg het beste vorm kan krijgen, wordt verschillend gedacht. Dat maakt het moeilijk om te meten wat de kwaliteit van de geboden zorg is.


Project: GHB-gebruik onder jongeren

Rucphen is een Brabantse gemeente in het grensgebied met België. In Rucphen wordt relatief veel GHB gebruikt, met veel overlast tot gevolg. De gemeente wil het GHB-gebruik en de overlast aanpakken.


Project: Gezond inrichten Gageldonk-West

Vanuit Bergen op Zoom kwam de vraag om mee te denken over de opzet van een evaluatie van het project ‘Gezond inrichten Gageldonk-West’.


Project: Preventie van alcoholconsumptie onder de 16 tijdens het Parkfeest

Gemeente Oosterhout organiseert jaarlijks het Parkfeest, een groot evenement. De gemeente heeft voor dergelijke grootschalige evenementen een ‘alcohol gerelateerd evenementenbeleid’. Er was vanuit de organisatie van het Parkfeest en de gemeente behoefte aan een evaluatie van de maatregelen die worden getroffen om tijdens het Parkfeest alcoholconsumptie door jongeren onder de 16 jaar te voorkomen.


Project: Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda

Samen Starten bestaat uit een aantal interventies, gericht op versterking van de lokale samenwerking om de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen te bevorderen.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >