Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

21 resultaten gevonden


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst een deel van de cliënten met een (aanvraag voor een) WWB-uitkering door naar GGD Hollands Midden. Die screent hen op leefstijl en gezondheidsrisico’s, waarna een doorverwijzing naar interventies plaatsvindt. De verwachting is dat de gezondheidsverbetering door de interventies de re-integratie en arbeidsparticipatie van deze groep verbetert. Parallel aan het interventietraject worden de deelnemers verwezen naar het door de gemeente opgerichte Participatiecentrum, om daar een programma gericht op re-integratie te doorlopen. De gemeente Vroeg zich af of de aanpak werkt.


Project: AED Alert in Hollands Midden

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand met een elektrische schok. De huidige AED-alarmeringssystemen werken allemaal met sms-berichten. Wat zijn de kosten en baten van AED-alarmeringssystemen? Met welke gegevens kunnen gemeenten gefundeerd besluiten om een dergelijk systeem al dan niet te implementeren?


Project: Relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen

Bij de in totaal 35.000 jaarlijkse scheidingen in Nederland zijn zo’n 70.000 kinderen betrokken. Voor zowel de ouders en kinderen kan een scheiding leiden tot tijdelijke ontwrichting van hun dagelijkse leven en tot escalaties, soms met geweld. De landelijke handreiking ‘Scheiding en de zorg voor de kinderen’ beschrijft hoe een gemeente een goed ondersteuningsaanbod rondom scheiden kan bieden, en welke rol het Centrum voor Jeugd en Gezin daarin heeft. Hoe kunnen gemeenten en instellingen goed vorm geven aan deze beleidslijn die de landelijke overheid heeft ingezet?


Project: E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals

Hbo-opgeleide professionals in zorg en welzijn komen regelmatig cliënten tegen die risico lopen op depressie. Een digitale bijscholing moet bij hen de kennis, houding en vaardigheden verbeteren om deze mensen te herkennen, te motiveren en te verwijzen.


Project: Adolescenten & Alcohol

Hoe kan de gemeente meer inzicht krijgen in de achtergronden van alcoholgebruik onder Teylingse jongeren? En welke beleidsmaatregelen zou de gemeente kunnen nemen?


Project: Geïntegreerde eerstelijnszorg in Leiden

Met name ouderen en/of mensen met een chronische aandoening maken regelmatig gebruik van meerdere zorgverleners. In Leiden maakt gemiddeld 28% van de volwassen populatie en 35% van de ouderen gebruik van meervoudige zorg.


Project: Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes


Project: Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag


< Vorige pagina

1 2 3

Volgende pagina >