Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

22 resultaten gevonden


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Versterken lokaal integraal gezondheidsbeleid

Hoe staat het met de intersectorale samenwerking rond het stimuleren van gezond gedrag om obesitas bij kinderen te voorkomen? Dat is de hoofdvraag uit dit onderzoek.


Project: Meer zicht op eenzaamheid!

Eenzaamheid hangt samen met de leeftijd. Daarom is het waarschijnlijk dat, met de vergrijzing, het aantal eenzame mensen de komende jaren zal toenemen. Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Zij er handvatten voor de Limburgse gemeenten en GGD’en om interventies te ontwerpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?


Project: CJG en Zorgadviesteams: meerwaarde en aanknopingspunten voor samenwerking

De gemeenten Schinnen, Stein en Beek wilden de mogelijke barrières en bevorderende omstandigheden opsporen voor de samenwerking van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met Zorgadviesteams (ZAT’s).


Project: Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Brunssum

Het is onbekend of de praktijkresultaten van de interventie ‘In Balans’ vergelijkbaar zijn met de resultaten uit klinische studies.


Project: Signaleren van risico’s op drop-out

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Doel van dit project is om zicht te krijgen op onderliggende processen bij schooluitval, en op de rol van de interacties tussen ouders, leerkrachten en jongeren daarbij.


Project: Binnenmilieu en luchtwegklachten in het LucKi geboorte cohort

Luchtwegklachten komen relatief vaak voor bij jonge kinderen. Door jonge ouders en hulpverleners (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kraamzorg) meer bewust te maken van de invloed van het binnenmilieu op het ontstaan van luchtwegklachten bij jonge kinderen kan een deel van deze klachten worden voorkomen.


Project: Online hulp bij psychosociale problemen

Veel Nederlandse adolescenten lijden onder psychosociale problemen, zoals depressiviteit, verslaving, faalangst of eetproblemen. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt lang niet al deze adolescenten. Daarom is het belangrijk dat de JGZ aanvullende methodieken ontwikkelt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.


Project: Schoolgezondheidsbeleid implementeren

Jongeren kampen met uiteenlopende gezondheidsproblemen, van overgewicht tot alcoholverslaving. Daarom is het belangrijk dat scholen structureel aandacht besteden aan de gezondheid van hun leerlingen.


Project: Community-projecten verankeren

Voor een effectieve gezondheidsbevordering is het belangrijk dat de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte zijn van lokale gezondheidsbehoeften, en dat zij vervolgens de passende gezondheidsbevorderende activiteiten kunnen (laten) opzetten.


< Vorige pagina

1 2 3

Volgende pagina >