Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

18 resultaten gevonden


Project: Emissie asbest uit besmet textiel

In deze studie willen we inzicht krijgen in de effecten van wassen van kleding die mogelijk besmet is met asbest.


Project: Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Sinds 2011 werken de Haagse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met CJG-jeugdteams die gezinnen ondersteunen. De transitie van de Jeugdzorg heeft echter grote veranderingen voor de CJG’s met zich meegebracht. Daarom ontstond de wens om de opbrengsten van CJG-jeugdteams via de ontwikkeling van een indicatorenset te monitoren


Project: ‘Kijk uit op de Westerschelde’

Op de Westerschelde vinden veel scheepsbewegingen plaats, met name richting het industriële havengebied van Antwerpen. Daarnaast bevinden zich op de oevers van de Westerschelde grootschalige installaties met een groot potentieel risico, onder meer chemische industrie en kerncentrales. Bij een grootschalig incident zal het enige tijd duren voordat de hulpverlening op volle kracht is. Tot dat moment zijn omwonenden op zichzelf aangewezen. Wat moeten bewoners doen in die eerste periode? Welke gedragsopties hebben ze en hoe worden die beïnvloed? Hoe kan het lokale bestuur burgers goed voorbereiden?


Project: Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak moeilijk te bereiken en te ondersteunen. Mogelijk maakt een netwerk van ondersteunende vertrouwenspersonen in de wijk dat beter mogelijk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de behoeften aan, en de mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende vertrouwenspersonen in het stadsdeel Laak (Den Haag) en de inbedding van dit netwerk in de CJG-structuur in Laak.


Project: Relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen

Bij de in totaal 35.000 jaarlijkse scheidingen in Nederland zijn zo’n 70.000 kinderen betrokken. Voor zowel de ouders en kinderen kan een scheiding leiden tot tijdelijke ontwrichting van hun dagelijkse leven en tot escalaties, soms met geweld. De landelijke handreiking ‘Scheiding en de zorg voor de kinderen’ beschrijft hoe een gemeente een goed ondersteuningsaanbod rondom scheiden kan bieden, en welke rol het Centrum voor Jeugd en Gezin daarin heeft. Hoe kunnen gemeenten en instellingen goed vorm geven aan deze beleidslijn die de landelijke overheid heeft ingezet?


Project: Signaleren in de JGZ

Het is in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind voorafgaand aan de contactmomenten zelf een signaleringslijst invullen. Zo hoopt de JGZ een beter beeld te krijgen van eventuele risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Elke JGZ-organisatie gebruikt echter eigen vragenlijsten, die ook nog eens gericht zijn op verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien zijn niet alle lijsten goed gevalideerd.


Project: Sociaaleconomische leefstijlfactoren (voeding en bewegen) bij kinderen (5-6 jaar)

Overgewicht en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen vormen een steeds groter probleem bij jonge kinderen. Een belangrijke oorzaak is de toename van ongezonde leefstijlgewoonten zoals te weinig bewegen, te veel televisie kijken en computeren, en te veel snoepen. Het is bekend dat kinderen van lage sociaaleconomische afkomst en kinderen van etnische minderheden meer risico lopen op overgewicht. Hebben deze kinderen ook ongezondere leefstijlgewoonten?


Project: Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

Binnen de Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team.


Project: Monitor Veiligheidsgevoelens homo- en bi-seksuelen gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland

Homoseksuelen voelen zich vaak onveilig in hun directe leefomgeving. Wat zijn de belangrijkste problemen die deze groep burgers ervaart? Hoe kan de gemeente daar met specifiek homobeleid wat aan doen


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >