Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

4 resultaten gevonden


Project: Integrale aanpak genotmiddelenmisbruik op het vso

Het gebruik van alcohol en (hard)drugs door cluster 4-leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs (vso) is zorgwekkend hoog. Dat kan de gezondheid schaden, en gaat gepaard met overlast en criminaliteit. Voor het vso is er geen bewezen effectief genotmiddelenpreventieprogramma beschikbaar.


Project: Effectieve genotmiddelenpreventie op het voortgezet speciaal onderwijs

Genotmiddelenmisbruik onder leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is hoger dan onder leerlingen van het regulier onderwijs. Tegelijkertijd is er voor deze doelgroep geen specifiek preventieprogramma over genotmiddelen beschikbaar. Veel leerlingen kampen met complexe problematiek: leerstoornissen en/of gedragsstoornissen, vaak gecombineerd met een complexe thuissituatie.


Project: Het geheim van Goerree

Om de weerbaarheid van 10- tot 12-jarige Goerese jongeren in het kader van programma Gezonde Slagkracht te vergroten, krijgen alle leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs een algemene weerbaarheidstraining en voorlichting over genotmiddelengebruik. Ouders krijgen voorlichting en training in hoe ze met hun kind over genotmiddelen kunnen praten.


Project: Effectieve genotmiddelenpreventie op het voortgezet speciaal onderwijs

Genotmiddelenmisbruik onder leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is hoger dan onder leerlingen van het regulier onderwijs. Tegelijkertijd is er voor deze doelgroep geen specifiek preventieprogramma over genotmiddelen beschikbaar. Veel leerlingen kampen met complexe problematiek: leerstoornissen en/of gedragsstoornissen, vaak gecombineerd met een complexe thuissituatie.