Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

8 resultaten gevonden


Project: VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen.


Project: TRAPAM: verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid in Noord-Holland, Flevoland en het Rijnmond gebied.

Welke zijn de effectiviteit en de gevolgen voor de gezondheid van verschillende maatregelen om luchtverontreiniging te voorkomen?


Project: VoorZorg: interventie voor zwangeren uit specifieke doelgroepen

Sommige zwangeren verenigen zoveel risicofactoren in zich, dat de kans verhoogd is dat hun kind later mishandeld wordt. VoorZorg is een interventie voor hoogrisico-zwangeren tot 25 jaar, bedoeld om kindermishandeling te voorkomen. Dit project wil VoorZorg aanpassen aan de regio waar de deelneemsters wonen, te weten stad of platteland, en aan hun culturele achtergrond. Hoe kan worden bevorderd dat meer zwangeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan deelnemen aan VoorZorg?


Project: Extrapolatie van gemeentelijke cijfers over gezondheid naar wijk en buurtniveau.

Er is behoefte bij gemeenten en GGD'en aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.


Project: Voorlichting over seksuele gezondheid aan ROC studenten: Hoe groot is het effect in de praktijk?

Voorlichting over seksuele gezondheid aan ROC studenten: Hoe groot is het effect in de praktijk? Een preventiestrategie geëvalueerd.


Project: Meer dialoog, hogere vaccinatiegraad?

In Nederland is de gemiddelde vaccinatiegraad van het RVP boven de norm van 90%. De vaccinatiegraad in Urk is rond de 70%[1], waardoor de kans op een epidemie groter is dan in andere gemeenten.


Project: Van sekssites naar de spreekkamer

Van sekssites naar de spreekkamer. Wat is het bereik van internetveldwerk voor sekswerkers?


Project: Seksuele voorlichting onder ROC studenten: hoe vaak, door wie en met welk resultaat

In het overkoepelende project wordt een effectevaluatie gedaan naar seksuele voorlichting door de GGD aan ROC studenten. Er bleek echter onvoldoende zicht op hoeveel ROC studenten al eerder voorlichting hebben gehad, van wie ze deze gehad hebben en wat het effect hiervan is geweest.