Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

14 resultaten gevonden


Project: VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen.


Project: Invloed van milieufactoren op lokale schaal

Welke invloed hebben milieufactoren op lokale schaal en hoe is de communicatie daarover?


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: GHB-gebruik onder jongeren

Rucphen is een Brabantse gemeente in het grensgebied met België. In Rucphen wordt relatief veel GHB gebruikt, met veel overlast tot gevolg. De gemeente wil het GHB-gebruik en de overlast aanpakken.


Project: Gezond inrichten Gageldonk-West

Vanuit Bergen op Zoom kwam de vraag om mee te denken over de opzet van een evaluatie van het project ‘Gezond inrichten Gageldonk-West’.


Project: Preventie van alcoholconsumptie onder de 16 tijdens het Parkfeest

Gemeente Oosterhout organiseert jaarlijks het Parkfeest, een groot evenement. De gemeente heeft voor dergelijke grootschalige evenementen een ‘alcohol gerelateerd evenementenbeleid’. Er was vanuit de organisatie van het Parkfeest en de gemeente behoefte aan een evaluatie van de maatregelen die worden getroffen om tijdens het Parkfeest alcoholconsumptie door jongeren onder de 16 jaar te voorkomen.


Project: Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda

Samen Starten bestaat uit een aantal interventies, gericht op versterking van de lokale samenwerking om de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen te bevorderen.


Project: Doelgroepsegmentatie in alcoholpreventie bij jongeren – deelproject 2

Nederlandse jongeren drinken relatief vaak, en grote hoeveelheden per keer. Van alle 16-jarigen drinkt 78% regelmatig. Excessief alcoholgebruik leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en heeft een grote maatschappelijke impact. Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn slecht te bereiken met preventiemaatregelen.


Project: VoorZorg: interventie voor zwangeren uit specifieke doelgroepen

Sommige zwangeren verenigen zoveel risicofactoren in zich, dat de kans verhoogd is dat hun kind later mishandeld wordt. VoorZorg is een interventie voor hoogrisico-zwangeren tot 25 jaar, bedoeld om kindermishandeling te voorkomen. Dit project wil VoorZorg aanpassen aan de regio waar de deelneemsters wonen, te weten stad of platteland, en aan hun culturele achtergrond. Hoe kan worden bevorderd dat meer zwangeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan deelnemen aan VoorZorg?


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >