Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

8 resultaten gevonden


Project: Rook inademen gevaarlijker dan gedacht

In 2000 was er een grote brand in een opslag van chemisch afval in Drachten. Destijds werd nog algemeen aangenomen dat het inademen van rook in de buitenlucht alleen kortstondige effecten heeft. Het was belangrijk om te weten of die aanname correct was.


Project: Gezond Zwanger Groningen

In de stad Groningen sterven moeders en kinderen relatief vaak rond de geboorte. Daarom ontwikkelde een aantal organisaties een methode om een gezonde zwangerschap te bevorderen bij vrouwen in Groningse achterstandswijken.


Project: Stedenbouw, binnenklimaat en gezondheid

De temperatuur in steden is vaak hoger dan in het omliggende landelijk gebied. Dat effect wordt hitte-eiland genoemd. Het ontstaat onder meer door absorptie van zonlicht in de stad. Ook binnen een stad kunnen bepaalde locaties zogenaamde hitte-eilanden vormen. De temperatuur in huizen loopt dan op. Hitteblootstelling kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Dat geldt vooral voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen en bij bepaald medicijngebruik.


Project: Evaluatie ‘Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties’


Project: FRESH : Onderzoek naar de effecten van verbeterde ventilatie op het functioneren van de luchtwegen en leerprestaties van kinderen in het basisonderwijs.


Project: Burgerparticipatie bij de gemeentelijke aanpak laagfrequent geluid


Project: Onderzoek naar de relatie tussen kortstondige blootstelling aan fijn stof en gezondheidseffecten (vuurwerk)


Project: Het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtrook

Het is wettelijk verboden om hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof te verspreiden. Gemeenten zijn gehouden om dit handhaven. Gemeenten en GGD’s hebben moeite met het beoordelen van dergelijke klachten