Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

7 resultaten gevonden


Project: Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals

Hbo-opgeleide professionals in zorg en welzijn komen regelmatig cliënten tegen die risico lopen op depressie. Een digitale bijscholing moet bij hen de kennis, houding en vaardigheden verbeteren om deze mensen te herkennen, te motiveren en te verwijzen.


Project: Signaleren in de JGZ

Het is in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind voorafgaand aan de contactmomenten zelf een signaleringslijst invullen. Zo hoopt de JGZ een beter beeld te krijgen van eventuele risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Elke JGZ-organisatie gebruikt echter eigen vragenlijsten, die ook nog eens gericht zijn op verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien zijn niet alle lijsten goed gevalideerd.


Project: Het meten van participatie

Dit onderzoek geeft een overzicht van bruikbare en betrouwbare instrumenten voor het meten van participatie en herstel van sociaal kwetsbare mensen, als hulpmiddel in de gemeentelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming inzake de bepaling en monitoring van ‘participatie’ van burgers.


Project: Luchtverontreiniging in perspectief


Project: Ontwikkeling instrument voor beoordeling gebruikswaarde groene/speelplekken