Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

11 resultaten gevonden


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: Zorgvraag in de Wmo

Hebben burgers sinds de invoering van de Wmo te veel, of onterecht voorzieningen gekregen? Deze vraag stelde de gemeente Waalre aan de kennismakelaar van de academische werkplaats.


Project: Signaleren van risico’s op drop-out

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. Doel van dit project is om zicht te krijgen op onderliggende processen bij schooluitval, en op de rol van de interacties tussen ouders, leerkrachten en jongeren daarbij.


Project: Toetsingskader intensieve veehouderij

Omwonenden worden door de huidige milieuwetgeving onvoldoende beschermd tegen milieu-invloeden van de intensieve veehouderij. Gemeenten willen weten hoe ze gezondheidsaspecten kunnen meewegen bij de besluitvorming over individuele intensieve veehouderijbedrijven. Zij hebben behoefte aan een toetsingskader.


Project: Geuroverlast door intensieve veeteelt

De intensivering van agrarische bedrijven en de toegenomen bevolkingsdichtheid in landelijke gebieden zorgen voor klachten over geuroverlast. De wetenschappelijke onderbouwing van wetgeving op geur van veehouderijen is beperkt.


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


Project: Rookvrije schoolterreinen

Roken gaat gepaard met grote gezondheidsrisico’s. Veel jongeren beginnen met roken op de middelbare school. Het rookvrij maken van schoolterreinen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van roken en sluit goed aan bij nieuw landelijk beleid (leeftijdsgrens verkoop sigaretten naar 18 jaar).


Project: Onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk

In Nederland is door diverse onderzoeksgroepen veel kennis aanwezig over onderzoek op het gebied van Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer beleid-onderzoek-praktijk (KT). Voorbeelden zijn de onderzoeken rond programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is (nog) gefragmenteerd aanwezig, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd.


Project: Project ‘Wijktools preventie-curatie’

Voor een succesvolle, samenhangende uitvoering van taken op het gebied van preventie en zorg is het van belang dat de publieke gezondheidszorg en de eerstelijnsgezondheidszorg samen optrekken. Door dit te doen in relatief kleine geografische eenheden (wijken of dorpen/kernen) kan optimaal gebruik gemaakt worden van de bestaande lokale netwerken en expertise en kan ook de lokale bevolking worden betrokken.


Project: Luchtkwaliteit in Bedrijvenpark Chijnsgoed in Noord-Brabant


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >