Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

19 resultaten gevonden


Project: Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Sinds 2011 werken de Haagse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met CJG-jeugdteams die gezinnen ondersteunen. De transitie van de Jeugdzorg heeft echter grote veranderingen voor de CJG’s met zich meegebracht. Daarom ontstond de wens om de opbrengsten van CJG-jeugdteams via de ontwikkeling van een indicatorenset te monitoren


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak moeilijk te bereiken en te ondersteunen. Mogelijk maakt een netwerk van ondersteunende vertrouwenspersonen in de wijk dat beter mogelijk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de behoeften aan, en de mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende vertrouwenspersonen in het stadsdeel Laak (Den Haag) en de inbedding van dit netwerk in de CJG-structuur in Laak.


Project: De ZelfRedzaamheid-Matrix: inzicht krijgen in effectieve interventies

In de vier grote steden wonen en verblijven tienduizenden maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie veel dak- en thuislozen. Zij hebben vaak verschillende urgente problemen tegelijkertijd. Het is niet altijd duidelijk hoe zij het beste geholpen kunnen worden om maatschappelijk weer aan te sluiten. Ook is nog maar weinig bekend over wie op welk moment afglijdt naar zo’n kwetsbaar bestaan.


Project: Mankracht: maatschappelijke uitval van alleenstaande mannen met een uitkering

Alleenstaande mannen met een uitkering lopen een relatief groot risico op maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, waaronder de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ.


Project: De invloed van een antroposofische levensvisie op het vaccineren in de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer

De vaccinatiegraad van kleuters en schoolkinderen in Den Haag ligt net onder de norm van 90%, zowel wat betreft de D(K)TP als de BMR. In de gemeenten Delft en Zoetermeer ligt de vaccinatiegraad daarboven. Een mogelijke verklaring van dit verschil is dat in Den Haag een relatief groot aantal ouders woont met een antroposofische visie op vaccineren. Ouders met een antroposofische visie op vaccineren laten hun kinderen later of niet vaccineren.


Project: Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

Binnen de Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team.


Project: Gezondheidsdialoog Schilderswijk

In veel achterstandswijken proberen eerstelijnszorgverleners al lange tijd hun patiënten te motiveren tot een gezondere leefwijze. Het eigenaarschap van dit probleem komt ogenschijnlijk meer bij de zorgverleners te liggen dan bij degenen die direct belang hebben bij hun eigen gezondheid.


Project: Sociaal uitgesloten burgers aan het woord

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties.


Project: Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan?

Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan? Vervolgtraject van de niet-OGGZgroep


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >