Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

16 resultaten gevonden


Project: Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen

Welke preventieve maatregelen tegen tekenbeten worden genomen in de duingebieden in Kennemerland, en wat is de effectiviteit daarvan?


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

Tijdens crisisbestrijding is het belangrijk dat betrokken organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten, en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.


Project: De invloed van een antroposofische levensvisie op het vaccineren in de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer

De vaccinatiegraad van kleuters en schoolkinderen in Den Haag ligt net onder de norm van 90%, zowel wat betreft de D(K)TP als de BMR. In de gemeenten Delft en Zoetermeer ligt de vaccinatiegraad daarboven. Een mogelijke verklaring van dit verschil is dat in Den Haag een relatief groot aantal ouders woont met een antroposofische visie op vaccineren. Ouders met een antroposofische visie op vaccineren laten hun kinderen later of niet vaccineren.


Project: Lyme als beroepsziekte

Lyme komt relatief vaak voor bij groenwerkers en andere personen die in de natuur werken. In die zin is het een beroepsziekte die door preventieve maatregelen kan worden voorkomen.


Project: Verspreiding van Q-koorts: een casestudie

Begin 2009 rapporteerde een geitenboerderij in het zuiden van Nederland een aan Q-koorts gerelateerde abortusgolf (bij geiten). Vervolgens kreeg ook een aantal mensen uit de omgeving Q-koorts. Dit gebeurde in een regio die voor 2009 nog Q-koortsvrij was.


Project: Preventie hepatitis B bij Rotterdammers van Turkse afkomst

Infectieziekten zijn ongelijk verdeeld in de bevolking. Vooral etnische gemeenschappen vormen een risicogroep voor bepaalde infectieziekten, zoals hepatitis B. Een belangrijke vraag is op welke manier effectieve preventieactiviteiten georganiseerd en aangeboden kunnen worden in een etnisch diverse stadspopulatie.


Project: Soa onder heteroseksuelen

Er komen steeds vaker soa voor in Nederland. Na de introductie van een vaccin tegen humaan papillomavirus, volgt wellicht een vaccin tegen het herpes simplex type 2 virus. Om deze vaccins effectief te gebruiken, is het belangrijk zicht te hebben op de prevalentie van soa onder heteroseksuelen, en om de factoren die risicogedrag voorspellen te onderzoeken.


Project: Verspreiding en impact van hepatitis C-infecties

De epidemiologische gegevens wat betreft het voorkomen van hepatitis C-infecties zijn in Nederland beperkt tot enkele hoogrisicogroepen zoals drugsgebruikers. Gegevens over de verspreiding in andere groepen zijn nodig om de algemene bevolking beter te kunnen informeren en om mensen te bewegen zich te laten testen indien zij risico hebben gelopen.


Project: Seksuele voorlichting op het ROC

Lager opgeleide jongeren van 16 tot 25 jaar vertonen veel seksueel risicogedrag. Zij lopen vaker een seksueel overdraagbare aandoening (soa) op dan hoger opgeleide jongeren, en raken ook vaker ongewenst zwanger. Ze zijn moeilijker bereikbaar met voorlichting en laten zich minder vaak op soa testen. Dus is het belangrijk deze jongeren beter te bereiken.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >