Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

59 resultaten gevonden


Project: Determinanten en interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren – deelproject 1

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor bij Nederlandse jongeren, met name in de grote steden zoals Rotterdam. Overgewicht en obesitas brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, ook op latere leeftijd.


Project: VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen.


Project: De ontwikkelmogelijkheden van integraal gezondheidsbeleid in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg hebben gemeenten via hun regionale prioriteitennota (2007-2011) aangegeven het belangrijk te vinden dat het gezondheidsprobleem overgewicht integraal wordt opgepakt.


Project: Overgewicht bij 0- tot 5-jarigen voorspellen

De Nederlandse kinderen worden langer en dikker, zo blijkt uit de vergelijking van data uit de periode 1964-1966 en uit 1996-1977.


Project: Intersectorale aanpak bewegingsarmoede bij kinderen

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert.


Project: Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Sinds 2011 werken de Haagse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met CJG-jeugdteams die gezinnen ondersteunen. De transitie van de Jeugdzorg heeft echter grote veranderingen voor de CJG’s met zich meegebracht. Daarom ontstond de wens om de opbrengsten van CJG-jeugdteams via de ontwikkeling van een indicatorenset te monitoren


Project: Het kind 360 graden visualiseren

Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een manier om daar vorm aan te geven, is het versterken van de eigen kracht van ouders (en jongeren). Dat kan door ouders inzicht te geven in de factoren die op hun kind inwerken.


Project: Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak moeilijk te bereiken en te ondersteunen. Mogelijk maakt een netwerk van ondersteunende vertrouwenspersonen in de wijk dat beter mogelijk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de behoeften aan, en de mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende vertrouwenspersonen in het stadsdeel Laak (Den Haag) en de inbedding van dit netwerk in de CJG-structuur in Laak.


Project: Klein maar fijn : depressiepreventie jongeren in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre

Het is belangrijk om te voorkomen dat de depressieproblematiek bij jongeren toeneemt. Dit onderzoek inventariseert allereerst hoe vaak depressie bij jongeren voorkomt, en welke de oorzaken die problematiek heeft.


Project: GHB-gebruik onder jongeren

Rucphen is een Brabantse gemeente in het grensgebied met België. In Rucphen wordt relatief veel GHB gebruikt, met veel overlast tot gevolg. De gemeente wil het GHB-gebruik en de overlast aanpakken.


< Vorige pagina

1 2 3 4 5 6

Volgende pagina >