Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Grip op determinanten voor maatschappelijk onrust bij incidenten

In Noord-Brabant vinden regelmatig incidenten plaats waarbij de inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die werken in de crisisbeheersing hebben behoefte aan meer inzicht in de factoren die bepalen of er dan maatschappelijke onrust ontstaat.


Project: ‘Kijk uit op de Westerschelde’

Op de Westerschelde vinden veel scheepsbewegingen plaats, met name richting het industriële havengebied van Antwerpen. Daarnaast bevinden zich op de oevers van de Westerschelde grootschalige installaties met een groot potentieel risico, onder meer chemische industrie en kerncentrales. Bij een grootschalig incident zal het enige tijd duren voordat de hulpverlening op volle kracht is. Tot dat moment zijn omwonenden op zichzelf aangewezen. Wat moeten bewoners doen in die eerste periode? Welke gedragsopties hebben ze en hoe worden die beïnvloed? Hoe kan het lokale bestuur burgers goed voorbereiden?


Project: QPC: kwaliteitsmeting van psychosociale nazorg na rampen en crises

Mensen die te maken hebben gehad met een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweld of een ramp, kunnen daardoor allerlei sociale en psychische moeilijkheden krijgen. Psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen helpt getroffenen om hiervan te herstellen en te voorkomen dat ze ernstigere problemen gaan krijgen. Over hoe die zorg het beste vorm kan krijgen, wordt verschillend gedacht. Dat maakt het moeilijk om te meten wat de kwaliteit van de geboden zorg is.


Project: Maatschappelijke onrust bij branden

Slechte overheidscommunicatie tijdens crisissituaties kan leiden tot een te hoge schatting van de risico's door burgers, en daarmee tot onnodig grote onrust. Dat brengt extra kosten met zich mee, en verkleint het vertrouwen in de autoriteiten. Daarom is het belangrijk om tijdens een crisis, zoals een brand met grote hoeveelheden ‘chemische stoffen’, op de juiste manier met burgers te communiceren.


Project: Checklist voor screening getroffenen ‘poldercrash’ Turkish Airlines, 2009

Het gebruik en de accuratesse van een korte checklist voor vroegtijdige screening onder de getroffenen van de Poldercrash 2009.