Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+

4 resultaten gevonden


Project: Evaluatie pilot Noorderkwartier

De gemeente Leiden heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid voor een kleine 1.500 mensen met een geldige indicatie voor extramurale Awbz-zorg met begeleiding .Bij de overgang van Awbz naar Wmo moet een feitelijke bezuiniging van circa 25% worden gerealiseerd . Daartoe is ruim voor de overgang van Awbz naar Wmo een pilot-project gestart dat een eerste antwoord moest geven op de vraag hoe in de wijk met minder middelen efficiënt zorg kan worden geboden aan deze mensen, met behoud van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van de cliënt


Project: Eigen kracht in gemeente Leiden

In de praktijk worden consulenten herhaaldelijk geconfronteerd met aanvragen die worden ervaren als moeilijke gevallen, met name met betrekking tot de grenzen van het aanspreken van de eigen kracht. Daarom wil de gemeente Leiden een kaderdocument ontwikkelen waarin richtlijnen staan die als leidraad kunnen dienen voor het bepalen van de speelruimte bij het nemen van beslissingen.


Project: Samenwerken in de wijk voor (O)GGZ, gemeente Zuidplas

De pilot wil een eerste antwoord geven op de vraag hoe in de wijk met minder middelen efficiënte zorg kan worden geboden aan de doelgroep Awbz- en OGGZ-cliënten, met behoud van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van de cliënt. De GGD Hollands Midden onderzoekt de pilot met een proces- en effectevaluatie.


Project: De Sociaal Makelaar als verbinder tussen zorg, welzijn en burgerparticipatie

Het doel van dit project is kennisontwikkeling over de werkwijze van de Sociaal Makelaar in de gemeente Gouda enerzijds en kennisdeling en -verspreiding naar andere (middelgrote) gemeenten anderzijds.